Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schwellenland
  {sub} {n} 
  pol.
  gelişmekte olan ülke
  Entwicklungsland
  {sub} {n} 
  gelişmekte olan ülke

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  aufstrebend
  {adj} 
  gelişmekte olan
  Ausland
  {sub} {n} 
  dış ülke
  Zielland
  {sub} {n} 
  pol.
  hedef ülke
  Nachbarland
  {sub} {n} 
  Komşu ülke
  Ausland
  {sub} {n} 
  geol.
  yabancı ülke
  {sub} 
  Beitrittsland
  {sub} {n} 
  aday ülke
  Gastgeberland
  {sub} {n} 
  ev sahibi ülke
  Drittland
  {sub} {n} 
  pol.
  üçüncü ülke
  Territorien
  {sub} {pl} 
  ülke
  Territorium
  {sub} {n} 
  ülke
  Land
  {sub} {n} 
  geog.
  ülke
  Länder
  {sub} {pl} 
  ülke
  Staat
  {sub} {m} 
  ülke
  Landvolk
  {sub} {n} 
  ülke insanı
  Landesgrenze
  {sub} {f} 
  Ülke sınırı
  Heimatmuseum
  {sub} {n} 
  ülke müzesi
  landesübergreifend
  {adj} 
  ülke genelinde
  bundesweit
  {adj} 
  ülke çapında