Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Landvolk
  {sub} {n} 
  ülke insanı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schuldnerstaat
  {sub} {m} 
  borçlu ülke
  Stadtmensch
  {sub} {m} 
  şehir insanı
  Geistliche
  {sub} {m} 
  din insanı
  Auslandsmarkt
  {sub} {m} 
  dış ülke piyasası
  Landeskunde
  {sub} {f} 
  ülke bilgisi
  Höhlenmensch
  {sub} {m} 
  mağara insanı
  Landhandel
  {sub} {m} 
  ülke ticareti
  landesübergreifend
  {adj} 
  ülke genelinde
  Territorien
  {sub} {pl} 
  ülke
  Territorium
  {sub} {n} 
  ülke
  Länder
  {sub} {pl} 
  ülke
  Staat
  {sub} {m} 
  ülke
  Land
  {sub} {n} 
  geog.
  ülke
  Ausland
  {sub} {n} 
  dış ülke
  Zielland
  {sub} {n} 
  pol.
  hedef ülke
  Gastland
  {sub} {n} 
  konuk ülke
  Geburtsland
  {sub} {n} 
  doğduğu ülke
  Kolonie
  {sub} {f} 
  geog.
  sömurge ülke
  Bestimmungsland
  {sub} {n} 
  belirlenen ülke