Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Länder
  {sub} {pl} 
  ülke
  Staat
  {sub} {m} 
  ülke
  Territorien
  {sub} {pl} 
  ülke
  Territorium
  {sub} {n} 
  ülke
  Land
  {sub} {n} 
  geog.
  ülke

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Ausland
  {sub} {n} 
  dış ülke
  Beitrittsland
  {sub} {n} 
  aday ülke
  Zielland
  {sub} {n} 
  pol.
  hedef ülke
  Gastland
  {sub} {n} 
  konuk ülke
  Landgraf
  {sub} {m} 
  hist.
  Ülke kontu
  Ursprungsland
  {sub} {n} 
  pol.
  mahreç ülke
  Landvolk
  {sub} {n} 
  ülke insanı
  Schuldnerstaat
  {sub} {m} 
  borçlu ülke
  Landesgrenze
  {sub} {f} 
  Ülke sınırı
  Einwohnerzahl
  {sub} {f} 
  ülke nüfusu
  Heimatmuseum
  {sub} {n} 
  ülke müzesi
  Geburtsland
  {sub} {n} 
  doğduğu ülke
  Landeskunde
  {sub} {f} 
  ülke bilgisi
  bundesweit
  {adj} 
  ülke çapında
  landesüblich
  {adj} 
  ülkeye özgü
  länderspezifisch
  {adj} 
  ülkeye özgü
  Landhandel
  {sub} {m} 
  ülke ticareti
  Kolonialland
  {sub} {n} 
  sömurge ülke
  Kolonie
  {sub} {f} 
  geog.
  sömurge ülke
  landesübergreifend
  {adj} 
  ülke genelinde