Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Drittland
  {sub} {n} 
  pol.
  üçüncü ülke
  Drittstaat
  {sub} {m} 
  üçüncü ülke

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Landvolk
  {sub} {n} 
  ülke insanı
  Schuldnerstaat
  {sub} {m} 
  borçlu ülke
  Dritter
  {sub} {m} 
  üçüncü
  drittens üçüncü
  dritt üçüncü
  Dritte
  {sub} {m} 
  üçüncü
  Drittstaatenregelung
  {sub} {f} 
  pol.
  üçüncü ülke düzenlemesi
  dreizehnten on üçüncü
  Land
  {sub} {n} 
  geog.
  ülke
  Territorium
  {sub} {n} 
  ülke
  Territorien
  {sub} {pl} 
  ülke
  Länder
  {sub} {pl} 
  ülke
  Staat
  {sub} {m} 
  ülke
  Ausland
  {sub} {n} 
  dış ülke
  Zielland
  {sub} {n} 
  pol.
  hedef ülke
  Bestimmungsland
  {sub} {n} 
  belirlenen ülke
  Landhandel
  {sub} {m} 
  ülke ticareti
  landesübergreifend
  {adj} 
  ülke genelinde