Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Wild
  {sub} {n} 
  yabani

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Mustang
  {sub} {m} 
  zool.
  yabani at
  Wildpferd
  {sub} {n} 
  zool.
  yabani at
  Unkraut
  {sub} {n} 
  yabani ot
  Wildpflanze
  {sub} {f} 
  bot.
  yabani ot
  Wildtyp
  {sub} {m} 
  biol.
  yabani tip
  Verwilderung
  {sub} {f} 
  yabanileşme
  Pastinake
  {sub} {f} 
  yabani havuç
  Wildente
  {sub} {f} 
  zool.
  yabani ördek
  Wildkaninchen
  {sub} {n} 
  zool.
  yabani tavşan
  Löwenzahn
  {sub} {m} 
  yabani hindiba
  echtes Geißblatt yabani hanımeli
  jäten
  {sub} {n} 
  yabani ot yolmak
  Keiler
  {sub} {m} 
  zool.
  yabani eril domuz
  Großwild
  {sub} {n} 
  büyük yabani hayvan