Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  das Leben
  {noun} {n}
  yaşama
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  leben
  {vb} {vi}
  yaşamak
  {vb}
  leben
  {vb} {vi}
  yaşamak
  {vb}
  aufhalten
  {vb} {vt}
  yaşamak
  {vb}
  erleben
  {vb} {vt}
  yaşamak
  {vb}
  hausen
  {vb} {vi}
  yaşamak
  {vb}
  wohnen
  {vb} {vi}
  yaşamak
  {vb}
  Gesetzgebung
  {noun}
  yasama
  {noun}
  die Religionsausübung
  {noun} {f}
  dini yaşama
  {noun}
  der Lebensraum
  {noun} {m}
  yaşama alanı
  {noun}
  die Lebensgemeinschaft
  {noun} {f}
  ortak yaşama
  {noun}
  die Symbiose
  {noun} {f}
  biol.
  ortak yaşama
  {noun}
  die Lebenskraft
  {noun} {f}
  yaşama gücü
  {noun}
  die Lebenskunst
  {noun} {f}
  yaşama sanatı
  {noun}
  der Lebenswille
  {noun} {m}
  yaşama isteği
  {noun}
  der Lebenshunger
  {noun} {m}
  yaşama arzusu
  {noun}
  lebenswert
  {adj}
  yaşamaya değer
  {adj}
  der Nudismus
  {noun} {m}
  çıplak yaşama
  {noun}
  die Legislative
  {noun} {f}
  yasama organı
  {noun}
  weiterleben
  {vb} {vi}
  yaşamaya devam etmek
  {vb}
  die Legislaturperiode
  {noun} {f}
  pol.
  yasama dönemi
  {noun}