Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Leben
  {sub} {n} 
  yaşama
  Leben
  {sub} {n} 
  çoğulu
  Leben
  {sub} {n} 
  hayat
  Leben
  {sub} {n} 
  can
  Leben
  {sub} {n} 
  ömür
  Leben
  {sub} {n} 
  yaşam
  leben
  {vb} {vi} 
  yaşamak
  leben
  {vb} {vi} 
  yaşamak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  lebend
  {adj} 
  canlı
  lebend
  {adj} 
  sağ
  lebend
  {adj} 
  diri
  lebendig
  {adj} 
  canlı
  Lebende Ayşe
  lebendig
  {adj} 
  diri
  lebendig
  {adj} 
  biol.
  sağ
  Lebensart
  {sub} {f} 
  yaşayış
  Lebensmut
  {sub} {m} 
  yaşam cesareti
  Lebensform
  {sub} {f} 
  yaşam biçimi
  lebenswert
  {adj} 
  yaşamaya değer
  Lebensziel
  {sub} {n} 
  yaşam hedefi
  Lebensstil
  {sub} {m} 
  yaşam tarzı
  Lebenssinn
  {sub} {m} 
  yaşamın anlamı
  Lebensnerv
  {sub} {m} 
  ius.
  can damarı
  lebenslang
  {adj} 
  hayat boyu
  Lebenslust
  {sub} {f} 
  yaşam şehveti
  Lebenslage
  {sub} {f} 
  yaşam durumu
  lebensecht
  {adj} 
  canlı gibi
  lebensfroh
  {adj} 
  neşeli