Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Elter
  {sub} {n} 
  ebeveyn

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Eltern
  {sub} {pl} 
  anne ve baba
  Eltern
  {sub} {f} 
  ebeveyn
  elterlich
  {adj} 
  ebeveyn
  elternlos
  {adj} 
  öksüz
  Elternhaus
  {sub} {n} 
  aile ocağı
  Elternteil
  {sub} {n} 
  ebeveyn
  Elternzeit
  {sub} {f} 
  ebeveyn izni
  Elternabend
  {sub} {m} 
  veli akşamı
  Elternbeirat
  {sub} {m} 
  veli kurulu
  Elternschaft
  {sub} {f} 
  ebeveynlik
  Elternschule
  {sub} {f} 
  ebeveynler okulu
  Elternverein
  {sub} {m} 
  veli derneği
  Elternsprechtag
  {sub} {m} 
  velilerle görüşme günü
  Elterngeneration
  {sub} {f} 
  ebeveynler kuşağı
  Elternverantwortung
  {sub} {f} 
  ebeveyn sorumluluğu