Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  empfehlen tavsiye etmek

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Empfehlungsschreiben
  {sub} {n} 
  tavsiye mektubu
  Rat
  {sub} {m} 
  tavsiye
  Tips tavsiye
  Tipp
  {sub} {m} 
  tavsiye
  Empfehlung
  {sub} {f} 
  tavsiye
  Tip tavsiye
  empfehlenswert
  {adj} 
  tavsiye edilir
  zugrunde
  {adv} 
  yok etmek
  beseitigen
  {vb} {vt} 
  yok etmek
  vertilgen
  {vb} {vt} 
  yok etmek
  zerstäuben
  {vb} {vt} 
  yok etmek
  vernichten
  {vb} {vt} 
  yok etmek
  zerstören
  {vb} {vt} 
  yok etmek
  Richtwert
  {sub} {m} 
  tavsiye edilen değer
  anfertigen
  {vb} 
  etmek
  ausmachen
  {vb} {vt} 
  etmek
  tun
  {vb} {vt} 
  etmek
  blenden
  {vb} 
  kör etmek
  Richtpreis
  {sub} {m} 
  tavsiye edilen satış fiyatı