Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Rat nasihat
  Rat
  {sub} {m} 
  tavsiye
  Rat
  {sub} {m} 
  öneri
  Rat kurul
  Rat öğüt

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Rätsel
  {sub} {n} 
  sır
  Rate taksit
  Rate pay
  Ratz
  {sub} {f} 
  Ös.zool.
  sıçan
  raten tahmin etmek
  Ratte
  {sub} {f} 
  sıçan
  raten taksit
  raten
  {vb} {vt} 
  fikir vermek
  raten pay
  raten öğütlemek
  raten öğüt vermek
  ratlos
  {adj} 
  biçare
  {adj} 
  ratsam
  {adv} 
  uygun
  ratlos şaşkın
  ratsam
  {adv} 
  yerinde
  ratlos çaresiz
  Ration pay
  Ration tayin
  Ratten sıçan
  Rathaus
  {sub} {n} 
  belediye binası