Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Arbeit
  {sub} {f} 
  çalışma
  {sub} 
  Arbeit
  {sub} {f} 
  eser
  Arbeit
  {sub} {f} 
  emek
  Arbeit
  {sub} {f} 
  işçilik
  Arbeit
  {sub} {f} 
  vazife
  Arbeit
  {sub} {f} 
  meslek
  Arbeit
  {sub} {f} 
  hizmet
  Arbeit
  {sub} {f} 
  Arbeit
  {sub} {f} 
  görev

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  arbeiten
  {vb} {vi} 
  işlemek
  arbeiten
  {vb} {vi} 
  çalışmak
  arbeiten
  {vb} {vi} 
  Arbeiter
  {sub} {m} 
  amele
  {sub} 
  altm.
  Arbeiter
  {sub} {m} 
  işçi
  Arbeiter
  {sub} {m} 
  görevli
  Arbeiter
  {sub} {m} 
  çalışan
  Arbeiter
  {sub} {m} 
  hizmetli
  arbeiten
  {vb} {vt} 
  çalışma
  {vb} 
  arbeitsam çalışkan
  Arbeitsamt
  {sub} {n} 
  iş ve işçi bulma kurumu
  Arbeitsort
  {sub} {m} 
  iş yeri
  Arbeiterin
  {sub} {f} 
  işçi
  Arbeitstag
  {sub} {m} 
  iş günü
  arbeitslos
  {adj} 
  işsiz
  Arbeitsweg
  {sub} {m} 
  iş yolu
  Tat Arbeit
  Arbeitsamt
  {sub} {n} 
  iş ve işçi bulma kurumu
  Arbeitslose
  {sub} {m} 
  işsiz
  Arbeitgeber
  {sub} {m} 
  işveren