Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  zurechtkommen zamanında gelmek

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  fristgerecht
  {adj} 
  zamanında
  termingemäß
  {adj} 
  zamanında
  beizeiten zamanında
  pünktlich zamanında
  rechtzeitig zamanında
  planmäßig
  {adv} 
  zamanında
  einlenken
  {vb} {vi} 
  ius.
  yola gelmek
  {vb} 
  ius.
  passen işine gelmek
  entsprießen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  eingehen
  {adj} {vi} 
  gelmek
  eintreffen
  {vb} 
  gelmek
  {vb} 
  wohltun
  {vb} 
  iyi gelmek
  passen iyi gelmek
  antanzen
  {vb} {vi} 
  ugs.
  gelmek
  einlaufen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  heimkommen
  {vb} {vi} 
  eve gelmek
  kommen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  {vb} {vi} 
  herkommen gelmek
  Wehrkirche
  {sub} {f} 
  savaş zamanında sığınak olarak kulanılan kilise