Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Sorten yabancı para

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Fremdarbeiter
  {sub} {m} 
  yabancı işçi
  Fremdwährung
  {sub} {f} 
  finan.
  yabancı döviz
  auswärtig yabancı
  Ausländerin
  {sub} {f} 
  yabancı
  ausländisch yabancı
  Ausländer
  {sub} {m} 
  yabancı
  Fremdling
  {sub} {m} 
  yabancı
  Fremden
  {sub} {pl} 
  yabancı
  Fremde
  {sub} {m} 
  yabancı
  Fremder
  {sub} {m} 
  yabancı
  {sub} 
  unbekannt
  {adj} 
  yabancı
  fremd
  {adj} 
  yabancı
  Fremdmaterial
  {sub} {n} 
  yabancı madde
  Fremdstoff
  {sub} {m} 
  yabancı madde
  Fremdsprache
  {sub} {f} 
  yabancı dil
  Fremdenlegion
  {sub} {f} 
  mil.
  yabancı lejyonu
  Fremdwörter
  {sub} {pl} 
  yabancı sözcükler
  {sub} {pl} 
  Fremdwort
  {sub} {n} 
  yabancı sözcük
  Ausländerfeindlichkeit
  {sub} {f} 
  yabancı düşmanlığı