Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Warnton
  {sub} {m} 
  uyarı tonu

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Verwarnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnanlage
  {sub} {f} 
  uyarı sistemi
  Warnschuss
  {sub} {m} 
  uyarı atışı
  Mahnschreiben
  {sub} {n} 
  econ.
  uyarı mektubu
  Hinweis
  {sub} {m} 
  uyarı
  Ermahnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnmeldung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Abmahnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnhinweis
  {sub} {m} 
  uyarı
  Warntafel
  {sub} {f} 
  uyarı tahtası
  Tönung renk tonu
  Vorwarnzeit
  {sub} {f} 
  ön uyarı zamanı
  Flüsterton
  {sub} {m} 
  fısıltı tonu
  Tonfall
  {sub} {m} 
  ses tonu
  Warnlampe
  {sub} {f} 
  uyarı ışığı
  Warnlicht
  {sub} {n} 
  uyarı ışığı
  Warnleuchte
  {sub} {f} 
  uyarı ışığı
  Warnruf
  {sub} {m} 
  uyarı çağrısı