Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Verwarnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Hinweis
  {sub} {m} 
  uyarı
  Abmahnung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Warnhinweis
  {sub} {m} 
  uyarı
  Warnmeldung
  {sub} {f} 
  uyarı
  Ermahnung
  {sub} {f} 
  uyarı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Stimulation
  {sub} {f} 
  uyarım
  gemäß uyarınca
  Stimulus
  {sub} {m} 
  uyarıcı
  Warner
  {sub} {m} 
  uyarıcı
  anregend uyarıcı
  zufolge uyarınca
  Laut uyarınca
  angesichts uyarınca
  Warnton
  {sub} {m} 
  uyarı tonu
  Warnstreik
  {sub} {m} 
  uyarı grevi
  Mahnschreiben
  {sub} {n} 
  econ.
  uyarı mektubu
  Warnsystem
  {sub} {n} 
  uyarı sistemi
  Hinweisschild
  {sub} {n} 
  uyarı işareti
  Reizmittel
  {sub} {n} 
  med.
  uyarıcı ilaç
  Warnsignal
  {sub} {n} 
  uyarı sinyali
  Mahnbrief
  {sub} {m} 
  uyarı mektubu
  Warnanlage
  {sub} {f} 
  uyarı sistemi
  Warnschuss
  {sub} {m} 
  uyarı atışı
  Stimulans
  {sub} {n} 
  uyarıcı madde
  Warnzeichen
  {sub} {n} 
  uyarı levhası