Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Danksagung
  {sub} {f} 
  teşekkür etme
  abstatten teşekkür etmek
  danken
  {vb} {vi} 
  teşekkür etmek
  sich bedanken teşekkür etmek