Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Sparpolitik
  {noun} {f}
  tasarruf politikası
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Austeritätspolitik
  {noun} {f}
  tasarruf polikası
  {noun}
  die Sparkassen
  {noun} {pl}
  tasarruf sandıkları
  {noun} {pl}
  die Sparquote
  {noun} {f}
  finan.
  tasarruf oranı
  {noun}
  das Sparprogramm
  {noun} {n}
  econ.
  tasarruf programı
  {noun}
  das Verfügungsrecht
  {noun} {n}
  econ.
  tasarruf salahiyeti
  {noun}
  das Sparkonto
  {noun} {n}
  tasarruf hesabı
  {noun}
  einsparen
  {vb} {vt}
  tasarruf etmek
  {vb}
  das Einsparungspotenzial
  {noun} {n}
  tasarruf potansiyeli
  {noun}
  das Einsparpotenzial
  {noun} {n}
  tasarruf potansiyeli
  {noun}
  das Sparguthaben
  {noun} {n}
  tasarruf mevduatı
  {noun}
  die Spareinlage
  {noun} {f}
  tasarruf mevduatı
  {noun}
  der Sparer
  {noun} {m}
  tasarruf sahibi
  {noun}
  die Sparkasse
  {noun} {f}
  finan.
  tasarruf sandığı
  {noun}
  die Einsparung
  {noun} {f}
  tasarruf
  {noun}
  Ersparnis
  {noun}
  tasarruf
  {noun}
  Ersparnisse
  {noun}
  tasarruf
  {noun}
  die Austerität
  {noun} {f}
  tasarruf
  {noun}
  der Sparhaushalt
  {noun} {m}
  tasarruf bütçesi
  {noun}
  die Personaleinsparung
  {noun} {f}
  kişisel tasarruf
  {noun}