Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Zufallszahl
  {sub} {f} 
  rastgele sayı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Durchschnittszahl
  {sub} {f} 
  ortalama sayı
  Zusatzzahl
  {sub} {f} 
  ek sayı
  Sonderband
  {sub} {m} 
  özel sayı
  Zufallsvariable
  {sub} {f} 
  math.
  rastgele değişken
  Ganzzahl tam sayı
  Zufallsgenerator
  {sub} {m} 
  rastgele üretici
  Nummer sayı
  Hefte sayı
  Zahl
  {sub} {f} 
  sayı
  Nummern sayı
  Heft
  {sub} {n} 
  sayı
  Kardinalzahlen sayı
  Kardinalzahl sayı
  Ziffer
  {sub} {f} 
  sayı
  Anzahlen sayı
  Anzahl
  {sub} {f} 
  sayı
  Mindestanzahl
  {sub} {f} 
  minimum sayı
  Zahlenfolge
  {sub} {f} 
  sayı dizisi
  Zahlensystem
  {sub} {n} 
  sayı sistemi