Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  salbungsvoll
  {adv}
  kutsal bir şekilde
  {adv}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Heiligtümer
  {noun} {pl}
  kutsal şeyler
  {noun} {pl}
  klerikal
  {adv}
  kiliseye ait bir şekilde
  {adv}
  unaufdringlich
  {adv}
  sırnaşık bir şekilde
  {adv}
  das Heiligtum
  {noun} {n}
  kutsal şey
  {noun}
  optimalerweise
  {adv}
  en iyi şekilde
  {adv}
  folgendermaßen
  {adv}
  şu şekilde
  {adv}
  optimal
  {adj}
  en iyi şekilde
  {adj}
  die Heiligtümer
  {noun} {pl}
  kutsal yerler
  {noun} {pl}
  das Heiligtum
  {noun} {n}
  kutsal yer
  {noun}
  die Blasphemie
  {noun} {f}
  kutsal şeylere küfretme
  {noun}
  wallfahren
  {vb} {vi}
  kutsal bir yeri ziyaret etmek
  {vb}
  das Heiligengrab
  {noun} {n}
  kutsal mezar
  {noun}
  die Sakristei
  {noun} {f}
  kutsal şeylerin saklandığı oda
  {noun}
  das Weihwasser
  {noun} {n}
  kutsal su
  {noun}
  die Trinität
  {noun} {f}
  rel.
  kutsal üçlü
  {noun}
  versehren
  {vb} {vt}
  altm.
  kutsal saymak
  {vb} {vt}
  altm.
  heilig
  {adj}
  rel.
  kutsal
  {adj}
  sakral
  {adj}
  kutsal
  {adj}
  unheilig
  {adv}
  kutsal olmayan
  {adv}