Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  hineinblicken
  {vb} {vi}
  içine bakmak
  {vb}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  einschieben
  {vb} {vt}
  içine sokmak
  {vb}
  einfüllen
  {vb} {vt}
  içine dökmek
  {vb}
  hineinpassen
  {vb} {vi}
  içine sığmak
  {vb}
  einbrocken
  {vb} {vt}
  ugs.
  içine çökmek
  {vb}
  ahnen
  {vb} {vt}
  içine doğmak
  {vb}
  das hineinwerfen
  {noun} {n}
  içine atma
  {noun}
  hineinstecken
  {vb} {vt}
  içine sokmak
  {vb}
  inhalieren
  {vb} {vt}
  içine çekmek
  {vb}
  hineintreten
  {vb} {vi}
  içine girmek
  {vb}
  das eintauchen
  {noun} {n}
  içine dalmak
  {noun}
  hineinfallen
  {vb}
  içine düşmek
  {vb}
  landeinwärts
  {adv}
  ülkenin içine doğru
  {adv}
  involvieren
  {vb} {vt}
  içine almak
  {vb}
  einschließlich
  {adv}
  içine almak üzere
  {adv}
  verschlossen
  {adv}
  içine kepanık
  {adv}
  umfassen
  {vb} {vt}
  kapsamı içine almak
  {vb}
  in
  {prep}
  içine
  {prep}
  unter
  {prep}
  içine
  {prep}
  hierunter
  {adv}
  içine
  {adv}