Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Raubmord
  {noun} {m}
  law.
  hırsızlık için adam öldürme
  {noun}
  die Raubmorde
  {noun} {pl}
  hırsızlık için adam öldürme
  {noun} {pl}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  einbrechen
  {vb} {vi}
  hırsızlık için girmek
  {vb}
  der Totschlag
  {noun} {m}
  adam öldürme
  {noun}
  die Ermordung
  {noun} {f}
  adam öldürme
  {noun}
  der Mord
  {noun} {m}
  adam öldürme
  {noun}
  die Diebstahlversicherung
  {noun} {f}
  hırsızlık sigortası
  {noun}
  der Diebstahl
  {noun} {m}
  hırsızlık
  {noun}
  die Räuberei
  {noun} {f}
  hırsızlık
  {noun}
  der Einbruch
  {noun} {m}
  hırsızlık
  {noun}
  die Einbrüche
  {noun} {pl}
  hırsızlık
  {noun}
  der Kindesmord
  {noun} {m}
  çocuk öldürme
  {noun}
  der Kindermord
  {noun} {m}
  çocuk öldürme
  {noun}
  die Massentötung
  {noun} {f}
  toplu öldürme
  {noun}
  die Tötung
  {noun} {f}
  öldürme
  {noun}
  das Tötungsdelikt
  {noun} {n}
  law.
  öldürme suçu
  {noun}
  schwelen
  {vb} {vi}
  için için yanmak
  {vb}
  die Alraunen
  {noun} {f}
  bot.
  adam otu
  {noun}
  das Kerlchen
  {noun} {n}
  adam
  {noun}
  der Kerl
  {noun} {m}
  adam
  {noun}