Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  ablaufen
  {vb} {vi} 
  günü dolmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Erntedankfest
  {sub} {n} 
  rel.
  şükran günü
  verstreichen süresi dolmak
  verfallen süresi dolmak
  tränen
  {vb} 
  gözleri dolmak
  {vb} 
  Werktag
  {sub} {m} 
  iş günü
  Werktage
  {sub} {pl} 
  iş günü
  Arbeitstage
  {sub} {pl} 
  iş günü
  Arbeitstag
  {sub} {m} 
  iş günü
  Kalendertag
  {sub} {m} 
  takvim günü
  Kirchtag
  {sub} {m} 
  kilise günü
  Schultag
  {sub} {m} 
  educ.
  okul günü
  Ehrentag
  {sub} {m} 
  onur günü
  Ferientag
  {sub} {m} 
  tatil günü
  Urlaubstag
  {sub} {m} 
  tatil günü
  Projekttag
  {sub} {m} 
  proje günü
  Renntag
  {sub} {m} 
  yarış günü
  Krankheitstag
  {sub} {m} 
  hastalık günü
  Wandertag
  {sub} {m} 
  educ.
  yürüyüş günü
  Unabhängigkeitstag
  {sub} {m} 
  bağımsızlık günü