Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Weltanschauung dünya görüşü
  Weltbild
  {sub} {n} 
  dünya görüşü
  Weltsicht
  {sub} {f} 
  dünya görüşü

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Weltgeschehen
  {sub} {n} 
  dünya işleri
  Weltfrieden
  {sub} {m} 
  dünya barışı
  Weltpremiere
  {sub} {f} 
  dünya prömiyeri
  Weltruhm
  {sub} {m} 
  dünya şöhreti
  Weltordnung
  {sub} {f} 
  dünya düzeni
  Erdgeschichte
  {sub} {f} 
  geol.
  dünya tarihi
  Welttournee
  {sub} {f} 
  dünya turu
  Welterfolg
  {sub} {m} 
  dünya başarısı
  Welt
  {sub} {f} 
  dünya
  Erde
  {sub} {f} 
  astr.
  dünya
  Weltklima
  {sub} {n} 
  dünya iklimi
  Erdinnere
  {sub} {n} 
  dünya'nın içi
  Weltstadt
  {sub} {f} 
  dünya kenti
  Erdatmosphäre
  {sub} {f} 
  geol.
  dünya atmosferi
  weltpolitisch
  {adj} 
  dünya siyaseti
  Weltpolitik
  {sub} {f} 
  dünya siyaseti
  Weltliteratur
  {sub} {f} 
  dünya edebiyatı