Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Weltanschauung
  {noun}
  dünya görüşü
  {noun}
  das Weltbild
  {noun} {n}
  dünya görüşü
  {noun}
  die Weltsicht
  {noun} {f}
  dünya görüşü
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Weltpremiere
  {noun} {f}
  dünya prömiyeri
  {noun}
  das Weltgeschehen
  {noun} {n}
  dünya işleri
  {noun}
  die Weltklasse
  {noun} {f}
  dünya sınıfı
  {noun}
  weltanschaulich
  {adj}
  dünya görüşüne ilişkin
  {adj}
  die Erdoberfläche
  {noun} {f}
  dünya yüzeyi
  {noun}
  die Weltordnung
  {noun} {f}
  dünya düzeni
  {noun}
  der Weltruhm
  {noun} {m}
  dünya şöhreti
  {noun}
  die Erdgeschichte
  {noun} {f}
  geol.
  dünya tarihi
  {noun}
  die Welt
  {noun} {f}
  dünya
  {noun}
  die Erde
  {noun} {f}
  astr.
  dünya
  {noun}
  die Weltausstellung
  {noun} {f}
  dünya sergisi
  {noun}
  das Erdinnere
  {noun} {n}
  dünya'nın içi
  {noun}
  der Welthandel
  {noun} {m}
  dünya ticareti
  {noun}
  die Erdatmosphäre
  {noun} {f}
  geol.
  dünya atmosferi
  {noun}
  die Weltstadt
  {noun} {f}
  dünya kenti
  {noun}
  die Weltpolitik
  {noun} {f}
  dünya siyaseti
  {noun}
  weltpolitisch
  {adj}
  dünya siyaseti
  {adj}
  die Weltliteratur
  {noun} {f}
  dünya edebiyatı
  {noun}