Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Weltliteratur
  {sub} {f} 
  dünya edebiyatı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Weltstandard
  {sub} {m} 
  dünya standardı
  Migrationsliteratur
  {sub} {f} 
  lit.
  göç edebiyatı
  Chorliteratur
  {sub} {f} 
  mus.
  koro edebiyatı
  Weltpolitik
  {sub} {f} 
  dünya siyaseti
  weltpolitisch
  {adj} 
  dünya siyaseti
  Weltfrieden
  {sub} {m} 
  dünya barışı
  Computerliteratur
  {sub} {f} 
  bilgisayar edebiyatı
  Welterfolg
  {sub} {m} 
  dünya başarısı
  Weltstadt
  {sub} {f} 
  dünya kenti
  Weltgeschehen
  {sub} {n} 
  dünya işleri
  Weltordnung
  {sub} {f} 
  dünya düzeni
  Welttournee
  {sub} {f} 
  dünya turu
  Weltruhm
  {sub} {m} 
  dünya şöhreti
  Erdgeschichte
  {sub} {f} 
  geol.
  dünya tarihi
  Welt
  {sub} {f} 
  dünya
  Erde
  {sub} {f} 
  astr.
  dünya
  Erdinnere
  {sub} {n} 
  dünya'nın içi
  Anglistik
  {sub} {f} 
  ingiliz dili ve edebiyatı bilgisi
  Weltsicht
  {sub} {f} 
  dünya görüşü