Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Betreibung
  {sub} {f} 
  borç tahsili

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schuldenkriterium
  {sub} {n} 
  borç kriteri
  Schuldenfalle
  {sub} {f} 
  ius.
  borç tuzağı
  Schuldschein
  {sub} {m} 
  borç senedi
  Lastschriften borç kayıtları
  Schuldenverwaltung
  {sub} {f} 
  finan.
  borç yönetimi
  Schuldbrief
  {sub} {m} 
  finan.
  borç senedi
  Ausleihe
  {sub} {f} 
  borç
  Schuldrecht
  {sub} {n} 
  borç hukuku
  Darlehen
  {sub} {n} 
  finan.
  borç
  Pflicht
  {sub} {f} 
  borç
  Soll
  {sub} {n} 
  econ.
  borç
  Verpflichtung
  {sub} {f} 
  borç
  Schuld
  {sub} {f} 
  borç
  Darlehensgeber
  {sub} {m} 
  borç veren
  Schuldenbelastung
  {sub} {f} 
  borç yükü
  Hauptschuld
  {sub} {f} 
  ana borç
  Restschuld
  {sub} {f} 
  kalan borç
  Gesamtschuld
  {sub} {f} 
  toplam borç
  Schuldverpflichtung
  {sub} {f} 
  borç yükümlülüğü