Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Einheit birlik
  Bund
  {sub} {n} 
  birlik
  Vereinigung
  {sub} {f} 
  birlik
  Verein
  {sub} {m} 
  birlik
  Verband birlik
  Truppe
  {sub} {f} 
  mil.
  birlik
  Gemeinschaft birlik
  Einigkeit
  {sub} {f} 
  birlik
  Union
  {sub} {f} 
  birlik

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  einmütig
  {adj} 
  birlikte
  unisono
  {adv} 
  birlikte
  zusammen
  {adj} 
  birlikte
  zugleich
  {adv} 
  birlikte
  miteinander birlikte
  gemeinschaftlich birlikte
  gemeinsam
  {adj} 
  birlikte
  einstimmig
  {adv} 
  birlikte
  beisammen
  {adj} 
  birlikte
  {adj} 
  beieinander
  {adv} 
  birlikte
  Unionist
  {sub} {m} 
  birlikçi
  einig
  {adj} 
  birlikte
  {adj} 
  uneinheitlich
  {adj} 
  birliksiz
  Truppen birlikler
  Kohabitation
  {sub} {f} 
  birliktelik
  zusammenfließen
  {vb} {vi} 
  birlikte akan
  Beieinandersein
  {sub} {n} 
  birlikte olma
  Militärbündnis
  {sub} {n} 
  askeri birlik
  Vorhut
  {sub} {f} 
  mil.
  öncü birlik
  Truppenteil
  {sub} {m} 
  mil.
  askeri birlik