Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Herd
  {sub} {m} 
  ocak
  Herd soba
  Herd şömine
  Herd
  {sub} {m} 
  merkez

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Herde
  {sub} {pl} 
  ocak
  Herde sürü
  Herden sürü
  Herdfeuer
  {sub} {n} 
  ocak ateşi
  Herdentier
  {sub} {n} 
  zool.
  sürü hayvanı
  Herdplatte
  {sub} {f} 
  elektrikli ocak
  Herdentrieb
  {sub} {m} 
  sürü içgüdüsü