Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Erz
  {sub} {n} 
  tunç
  Erz
  {sub} {n} 
  maden filizi

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Erze maden filizi
  Proviant erzak
  Erzeuger prodüktör
  erziehen
  {vb} {vt} 
  eğitmek
  erzielen erişmek
  Erzfeind
  {sub} {m} 
  ezeli düşman
  erzielen
  {vb} {vt} 
  elde etmek
  erzürnt kızgın
  erzeugen yetiştirmek
  erzürnt öfkeli
  erziehen
  {vb} {vt} 
  terbiye etmek
  erzielen
  {vb} {vt} 
  ulaşmak
  erziehen
  {vb} {vt} 
  yetiştirmek
  Erzieher
  {sub} {m} 
  educ.
  eğitmen
  {sub} 
  Erzieher
  {sub} {m} 
  sociol.
  pedagog
  erzeugen
  {vb} {vt} 
  yaratmak
  erzeugen üretmek
  Erzieher
  {sub} {m} 
  eğitici
  erzielen sağlamak
  Erzengel
  {sub} {m} 
  başmelek