Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  harmonieren
  {vb} {vi} 
  uyum sağlamak
  harmonisieren
  {vb} {vt} 
  uyum sağlamak
  profitieren
  {vb} 
  kazanç sağlamak
  unterhalten geçimini sağlamak