Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Alte
  {sub} {f} 
  yaşlı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Alter
  {sub} {n} 
  ihtiyarlık
  Alter
  {sub} {n} 
  yaş
  Alter
  {sub} {n} 
  moruk
  Alter
  ugs.
  Lan
  sl.
  Alter!
  ugs.
  lan
  Alter
  {sub} {n} 
  çağ
  Alter
  {sub} {n} 
  yaşlılık
  altern
  {vb} {vi} 
  ihtiyarlamak
  altern
  {vb} {vi} 
  yaşlanmak
  altern
  {vb} {vi} 
  kocamak
  alternd
  {adj} 
  yaşlanan
  Alteisen
  {sub} {n} 
  hurda
  Alterung
  {sub} {f} 
  yaşlanma
  Altertum Yunanlılar ve Romalılar zamanı
  Alteisen
  {sub} {n} 
  eski demir
  Altenheim
  {sub} {n} 
  huzurevi
  älter
  {adj} 
  büyük
  Altersheim
  {sub} {n} 
  Huzurevi
  Alternative
  {sub} {f} 
  alternatif
  Alter Sack Eşek herif