Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Lernerfolg
  {noun} {m}
  öğrenme başarısı
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Publikumserfolg
  {noun} {m}
  seyirci başarısı
  {noun}
  der Lernbehinderte
  {noun} {m}
  öğrenme engellıi
  {noun}
  die Lernfähigkeit
  {noun} {f}
  öğrenme yeteneği
  {noun}
  das Lernniveau
  {noun} {n}
  öğrenme seviyesi
  {noun}
  die Wißbegierde
  {noun} {f}
  öğrenme hırsı
  {noun}
  der Werbeerfolg
  {noun} {m}
  reklam başarısı
  {noun}
  der Welterfolg
  {noun} {m}
  dünya başarısı
  {noun}
  der Verkaufserfolg
  {noun} {m}
  econ.
  satış başarısı
  {noun}
  die Lerngruppe
  {noun} {f}
  öğrenme grubu
  {noun}
  das Lernen
  {noun} {n}
  educ.
  öğrenme
  {noun}
  der Lernstoff
  {noun} {m}
  öğrenme malzemesi
  {noun}
  das Lernmaterial
  {noun} {n}
  öğrenme malzemesi
  {noun}
  der Lerneffekt
  {noun} {m}
  öğrenme etkisi
  {noun}
  der Lernprozess
  {noun} {m}
  öğrenme süreci
  {noun}
  die Lernbereitschaft
  {noun} {f}
  öğrenme isteği
  {noun}
  der Lernpfad
  {noun} {m}
  öğrenme yolu
  {noun}
  die Lernhilfe
  {noun} {f}
  öğrenme desteği
  {noun}
  das Lernmodell
  {noun} {n}
  öğrenme modeli
  {noun}
  die Lernmethode
  {noun} {f}
  öğrenme yöntemi
  {noun}