Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  zeigen anlaşılmak
  zeigen anlatmak
  zeigen görünmek
  zeigen
  {vb} {vt} 
  göstermek
  zeigen gözükmek
  zeigen
  {vb} {vt} 
  işaret etmek
  zeigen
  {vb} {vt} 
  ispat ekmek
  zeigen
  {vb} {vt} 
  kanıtlamak
  zeigen ortaya çıkmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  jemandem die Zähne zeigen birisine dişini göstermek