Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Siebenfache
  {sub} {n} 
  yedi katı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  siebenfach
  {adj} 
  yedi kat
  siebenstellig
  {adj} 
  yedi rakamlı
  siebenjährig
  {adv} 
  yedi yaşında
  siebenmal
  {adv} 
  yedi defa
  steif
  {adj} 
  katı
  rigoros
  {adj} 
  katı
  zäh
  {adj} 
  katı
  solide
  {adj} 
  katı
  rigide
  {adj} 
  katı
  fest
  {adj} 
  katı
  hart
  {adj} 
  katı
  starr
  {adj} 
  katı
  Festkörper
  {sub} {m} 
  katı
  Dreifache
  {sub} {n} 
  üç katı
  sieben
  {num} 
  yedi
  siebenhundert
  {num} 
  yedi yüz
  Weltwunder Dünyanın Yedi Harikası
  7 sieben 7 yedi
  17 siebzehn 17 on yedi