Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Halbgott
  {sub} {m} 
  yarı tanrı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Gottvater
  {sub} {m} 
  tanrı baba
  Herrgott Tanrı
  Schöpfer Tanrı
  Herren Tanrı
  Herr
  {sub} {m} 
  rel.
  Tanrı
  Gottheit tanrı
  Gott
  {sub} {m} 
  Tanrı
  Schutzgott
  {sub} {m} 
  koruyucu tanrı
  Hälften
  {sub} {pl} 
  yarı
  Hälfte
  {sub} {f} 
  yarı
  Halbzeit
  {sub} {f} 
  yarı
  {sub} 
  Halbwüste
  {sub} {f} 
  geog.
  yarı çöl
  dick
  {adj} 
  iri yarı
  robust
  {adj} 
  iri yarı
  Seligkeiten tanrı rahmeti
  Seligkeit tanrı rahmeti
  Gottesglauben
  {sub} {m} 
  tanrı inancı
  Gottesglaube
  {sub} {m} 
  tanrı inancı
  Gott möge euch segnen Tanrı sizi korusun