Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Halbgott
  {noun} {m}
  yarı tanrı
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Gottvater
  {noun} {m}
  tanrı baba
  {noun}
  der Schöpfer
  {noun} {m}
  rel.
  Tanrı
  {noun}
  der Herrgott
  {noun} {m}
  rel.
  Tanrı
  {noun}
  der Herr
  {noun} {m}
  rel.
  Tanrı
  {noun}
  die Gottheit
  {noun} {f}
  rel.
  tanrı
  {noun}
  der Gott
  {noun} {m}
  rel.
  Tanrı
  {noun}
  halbnackt
  {adj}
  yarı çıplak
  {adj}
  der Schutzgott
  {noun} {m}
  koruyucu tanrı
  {noun}
  die Hälften
  {noun} {pl}
  yarı
  {noun} {pl}
  die Hälfte
  {noun} {f}
  yarı
  {noun}
  die Halbzeit
  {noun} {f}
  yarı
  {noun}
  die Halbwüste
  {noun} {f}
  geog.
  yarı çöl
  {noun}
  halbsynthetisch
  {adj}
  yarı sentetik
  {adj}
  der Halbzeitstand
  {noun} {m}
  sport.
  ilk yarı skoru
  {noun}
  robust
  {adj}
  iri yarı
  {adj}
  dick
  {adj}
  iri yarı
  {adj}
  der Gottesglauben
  {noun} {m}
  tanrı inancı
  {noun}
  der Gottesglaube
  {noun} {m}
  tanrı inancı
  {noun}
  die Seligkeit
  {noun} {f}
  tanrı rahmeti
  {noun}