Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  das Thalidomid
  {noun} {n}
  pharm.
  uyuşturucu bir ilaç
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  das Allheilmittel
  {noun} {n}
  her derde deva ilaç
  {noun}
  das Reizmittel
  {noun} {n}
  med.
  uyarıcı ilaç
  {noun}
  das Scheinmedikament
  {noun} {n}
  sahte ilaç
  {noun}
  die Medikation
  {noun} {f}
  ilaç
  {noun}
  die Arznei
  {noun} {f}
  ilaç
  {noun}
  die Medizin
  {noun} {f}
  med.
  ilaç
  {noun}
  Medizinen
  {noun}
  ilaç
  {noun}
  die Medikamente
  {noun} {pl}
  ilaç
  {noun} {pl}
  das Medikament
  {noun} {n}
  med.
  ilaç
  {noun}
  das Heilmittel
  {noun} {n}
  ilâç
  {noun}
  das Arzneimittel
  {noun} {n}
  pharm.
  ilaç
  {noun}
  die Arzneien
  {noun} {pl}
  ilaç
  {noun}
  das Arzneimittelgesetz
  {noun} {n}
  ilaç hukuku
  {noun}
  der Arzneischrank
  {noun} {m}
  ilaç dolabı
  {noun}
  verordnen
  {vb} {vt}
  ilaç yazmak
  {vb}
  die Arzneimitteltherapie
  {noun} {f}
  ilaç tedavisi
  {noun}
  die Arzneimittelsicherheit
  {noun} {f}
  ilaç güvenliği
  {noun}
  die Pharmaindustrie
  {noun} {f}
  ilaç endüstrisi
  {noun}
  die Arzneimittelindustrie
  {noun} {f}
  ilaç endüstrisi
  {noun}