Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  fördermittel
  {sub} {pl} 
  teşvik fonları

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Fördergebiet
  {sub} {n} 
  min.
  teşvik bölgesi
  Förderbetrag
  {sub} {m} 
  teşvik miktarı
  Förderzentrum
  {sub} {n} 
  teşvik merkezi
  Anreizsystem
  {sub} {n} 
  teşvik sistemi
  Fördergeld
  {sub} {n} 
  teşvik parası
  Förderrecht
  {sub} {n} 
  teşvik hakkı
  Aktienfonds
  {sub} {m} 
  finan.
  sermaye fonları
  Arbeitsförderungsgesetz
  {sub} {n} 
  iş teşvik yasası
  Anreize teşvik
  Anreiz
  {sub} {m} 
  teşvik
  Förderung
  {sub} {f} 
  teşvik
  Antrieb
  {sub} {m} 
  teşvik
  Ermutigung
  {sub} {f} 
  teşvik
  anreizend
  {adj} 
  teşvik edici
  Anreger
  {sub} {m} 
  teşvik edici
  Ansporn
  {sub} {m} 
  teşvik edici
  anfeuern
  {vb} {vt} 
  teşvik etmek
  anregen
  {vb} {vt} 
  teşvik etmek
  anspornen
  {vb} {vt} 
  teşvik etmek