Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Endkunde
  {sub} {m} 
  son müşteri

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Hauptkunde
  {sub} {m} 
  ana müşteri
  Klient
  {sub} {m} 
  müşteri
  Käufer
  {sub} {m} 
  müşteri
  Kunden
  {sub} {pl} 
  müşteri
  Klientel
  {sub} {f} 
  Müşteri
  Klientin
  {sub} {f} 
  müşteri
  Abnehmer
  {sub} {m} 
  müşteri
  Gäste
  {sub} {pl} 
  müşteri
  Gast
  {sub} {m} 
  müşteri
  Kunde
  {sub} {m} 
  müşteri
  Stammkundin
  {sub} {f} 
  düzenli müşteri
  Kundenkonto
  {sub} {n} 
  müşteri hesabı
  Kundenprofil
  {sub} {n} 
  müşteri profili
  Kundenliste
  {sub} {f} 
  müşteri listesi
  Kundenbesuch
  {sub} {m} 
  müşteri ziyareti
  Akquise
  {sub} {f} 
  finan.
  müşteri kazanımı
  Kundenbeschwerde
  {sub} {f} 
  müşteri şikayeti
  Kundenauftrag
  {sub} {m} 
  müşteri siparişi
  Kundenberaterin
  {sub} {f} 
  müşteri danışmanı