Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Dasein orada olmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  dastehen
  {vb} {vi} 
  orada durmak
  vorliegen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  existieren var olmak
  Dasein
  {sub} {n} 
  var olmak
  sein
  {vb} {vi} 
  var olmak
  bestehen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  zutragen olmak
  vorkommen
  {vb} {vi} 
  olmak
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak
  zugehen olmak
  zustande olmak
  dort orada
  stattfinden
  {vb} {vi} 
  olmak
  geschehen
  {vb} {vi} 
  olmak
  da
  {adv} 
  orada
  sein
  {vb} {vi} 
  olmak
  passieren
  {vb} {vt} 
  olmak
  geraten
  {adj} 
  iyi olmak
  Wie lange arbeiten Sie schon dort? Orada ne zamandan beri çalışıyorsunuz?