Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Schulmappe
  {noun} {f}
  okul dosyası
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Unterschriftenmappe
  {noun} {f}
  imza dosyası
  {noun}
  die Aktenmappe
  {noun} {f}
  evrak dosyası
  {noun}
  die Personalakte
  {noun} {f}
  personel dosyası
  {noun}
  die Musikdatei
  {noun} {f}
  müzik dosyası
  {noun}
  die Bewerbungsmappe
  {noun} {f}
  başvuru dosyası
  {noun}
  die Umlaufmappe
  {noun} {f}
  genelge dosyası
  {noun}
  die Gerichtsakte
  {noun} {f}
  mahkeme dosyası
  {noun}
  die Patientenakte
  {noun} {f}
  hasta dosyası
  {noun}
  die Krankenakte
  {noun} {f}
  med.
  hasta dosyası
  {noun}
  die Textdatei
  {noun} {f}
  comp.
  metin dosyası
  {noun}
  die Adressdatei
  {noun} {f}
  adres dosyası
  {noun}
  die Arbeitsdatei
  {noun} {f}
  comp.
  çalışma dosyası
  {noun}
  die Pressemappe
  {noun} {f}
  basın dosyası
  {noun}
  die Schulzeit
  {noun} {f}
  educ.
  okul zamanı
  {noun}
  die Computerdatei
  {noun} {f}
  comp.
  bilgisayar dosyası
  {noun}
  die Kundendatei
  {noun} {f}
  econ.
  müşteri dosyası
  {noun}
  die Bilddatei
  {noun} {f}
  görüntü dosyası
  {noun}
  die Schule
  {noun} {f}
  educ.
  okul
  {noun}
  der Schulausschuss
  {noun} {m}
  educ.
  okul kurulu
  {noun}