Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Nennwert nominal değer
  Nennwerte nominal değer
  Nominalwert
  {sub} {m} 
  finan.
  nominal değer

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Bestwert
  {sub} {m} 
  optimum değer
  Nominaleinkommen
  {sub} {n} 
  econ.
  nominal gelir
  Hauptwert
  {sub} {m} 
  ana değer
  Nenngeld
  {sub} {n} 
  nominal para
  Nominallohn
  {sub} {m} 
  nominal ücret
  nominell nominal
  Nettowert
  {sub} {m} 
  net değer
  Nenngröße
  {sub} {f} 
  nominal boyut
  Maximalwert
  {sub} {m} 
  maksimum değer
  Restwert
  {sub} {m} 
  artan değer
  äquivalent
  {sub} {n} 
  eş değer
  Wert değer
  würdig
  {adj} 
  değer
  Valuta
  {sub} {f} 
  değer
  Nominalzins
  {sub} {m} 
  finan.
  nominal faiz oranı
  preiswürdig
  {adj} 
  övgüye değer
  Wertmaßstab
  {sub} {m} 
  değer ölçeği