Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Maximalwert
  {sub} {m} 
  maksimum değer

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Wertminderung
  {sub} {f} 
  değer azalması
  Maximalforderung
  {sub} {f} 
  maksimum talep
  Höchstlohn
  {sub} {m} 
  maksimum ücret
  Maximum maksimum
  Maxima maksimum
  Höchstsatz
  {sub} {m} 
  finan.
  maksimum hızı
  äquivalent
  {sub} {n} 
  eş değer
  Höchstlast
  {sub} {f} 
  maksimum yük
  Hauptwert
  {sub} {m} 
  ana değer
  Nominalwert
  {sub} {m} 
  finan.
  nominal değer
  Restwert
  {sub} {m} 
  artan değer
  erzählenswert
  {adj} 
  anlatmaya değer
  anbetungswürdig
  {adj} 
  tapılmaya değer
  Valuta
  {sub} {f} 
  değer
  würdig
  {adj} 
  değer
  Wert değer
  Eigenwert
  {sub} {m} 
  math.
  gerçek değer
  Nettowert
  {sub} {m} 
  net değer
  preiswürdig
  {adj} 
  övgüye değer