Meinten Sie: lâyık olmak ?

  Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  gebühren
  {vb} 
  layık olmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  verdienen
  {vb} {vt} 
  lâyık olmak
  unwürdig
  {adv} 
  layık olmayan
  bestehen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  vorliegen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  sein
  {vb} {vi} 
  var olmak
  Dasein
  {sub} {n} 
  var olmak
  existieren var olmak
  würdig
  {adj} 
  lâyık
  gebührend
  {adj} 
  layık
  zugehen olmak
  vorkommen
  {vb} {vi} 
  olmak
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak
  erfolgen
  {vb} 
  olmak
  zustande olmak
  geschehen
  {vb} {vi} 
  olmak
  eintreffen olmak
  ereignen olmak
  schützenswert
  {adj} 
  koruma layık
  kaiserlich
  {adj} 
  krallara layık