Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  unkontrollierbar
  {adv}
  kontrol edilemez
  {adv}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  untröstlich
  {adj}
  teselli edilemez
  {adj}
  unaussprechbar
  {adj}
  telafuz edilemez
  {adj}
  unbestreitbar
  {adj}
  inkâr edilemez
  {adj}
  inakzeptabel
  {adj}
  kabul edilemez
  {adj}
  unleugbar
  {adj}
  inkâr edilemez
  {adj}
  die Kontrolle
  {noun} {f}
  kontrol
  {noun}
  unverwüstlich
  {adj}
  yok edilemez
  {adj}
  unnachahmlich
  {adj}
  taklit edilemez
  {adj}
  unvorstellbar
  {adv}
  tahayyül edilemez
  {adv}
  die Checkliste
  {noun} {f}
  kontrol listesi
  {noun}
  inoperabel
  {adj}
  ameliyat edilemez
  {adj}
  das Ansinnen
  {noun} {n}
  kabul edilemez talep
  {noun}
  das Controlling
  {noun} {n}
  kontrol
  {noun}
  die Prüfung
  {noun} {f}
  kontrol
  {noun}
  die Nachprüfung
  {noun} {f}
  kontrol
  {noun}
  Aufsichten
  {noun}
  kontrol
  {noun}
  die Überprüfung
  {noun} {f}
  kontrol
  {noun}
  die Aufsicht
  {noun} {f}
  kontrol
  {noun}
  unwiderleglich
  {adj}
  aksi iddia edilemez
  {adj}