Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Massenarbeitslosigkeit
  {noun} {f}
  kitlesel işsizlik
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Arbeitslosenquote
  {noun} {f}
  işsizlik oranı
  {noun}
  Erwerbslosigkeit
  {noun}
  işsizlik
  {noun}
  die Untätigkeit
  {noun} {f}
  işsizlik
  {noun}
  Arbeitslosigkeit
  {noun}
  işsizlik
  {noun}
  die Langzeitarbeitslosigkeit
  {noun} {f}
  uzun süreli işsizlik
  {noun}
  der Massenprotest
  {noun} {m}
  kitlesel protesto
  {noun}
  die Akademikerarbeitslosigkeit
  {noun} {f}
  lisansüstü işsizlik
  {noun}
  die Arbeitslosenrate
  {noun} {f}
  işsizlik oranı
  {noun}
  der Arbeitslosenanteil
  {noun} {m}
  işsizlik oranı
  {noun}
  die Jugendarbeitslosigkeit
  {noun} {f}
  genç nüfusta işsizlik
  {noun}
  das Arbeitslosengeld
  {noun} {n}
  işsizlik parası
  {noun}
  die Arbeitslosenzahl
  {noun} {f}
  işsizlik sayısı
  {noun}
  die Arbeitslosenziffer
  {noun} {f}
  işsizlik rakamı
  {noun}
  die Arbeitslosenunterstützung
  {noun} {f}
  işsizlik desteği
  {noun}
  die Arbeitslosenversicherung
  {noun} {f}
  işsizlik sigortası
  {noun}
  die Arbeitslosenstatistik
  {noun} {f}
  işsizlik istatistiki
  {noun}