Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  mitwirken katkısı olmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  bestehen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  existieren var olmak
  Dasein
  {sub} {n} 
  var olmak
  vorliegen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  sein
  {vb} {vi} 
  var olmak
  Kapitaleinlage
  {sub} {f} 
  sermaye katkısı
  Rentenzuschuss
  {sub} {m} 
  emeklilik katkısı
  Solidarbeitrag
  {sub} {m} 
  pol.
  dayanışma katkısı
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak
  zugehen olmak
  zustande olmak
  zutragen olmak
  sein
  {vb} {vi} 
  olmak
  geraten
  {adj} 
  iyi olmak
  ereignen olmak
  geschehen
  {vb} {vi} 
  olmak
  erfolgen
  {vb} 
  olmak
  passieren
  {vb} {vt} 
  olmak
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak