Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Vergleichszahl
  {sub} {f} 
  kıyaslama sayısı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Kilometerstand
  {sub} {m} 
  kilometre sayısı
  Kopfzahl
  {sub} {f} 
  kafa sayısı
  Jahreszahl
  {sub} {f} 
  yıl sayısı
  Wellenzahl
  {sub} {f} 
  dalga sayısı
  Geschosszahl
  {sub} {f} 
  kat sayısı
  Benchmarking
  {sub} {n} 
  kıyaslama
  Spermienzahl
  {sub} {f} 
  sperm sayısı
  Zimmernummer
  {sub} {f} 
  oda sayısı
  Pulszahl
  {sub} {f} 
  med.
  nabız sayısı
  Indexzahl
  {sub} {f} 
  indeks sayısı
  Mitgliederzahl
  {sub} {f} 
  üye sayısı
  Teilnehmernummer
  {sub} {f} 
  abone sayısı
  Kreiszahl
  {sub} {f} 
  pi sayısı
  Keimzahl
  {sub} {f} 
  mikrop sayısı
  Probenummer
  {sub} {f} 
  örnek sayısı
  Beziehungszahl
  {sub} {f} 
  ilişki sayısı
  Tourenzahl
  {sub} {f} 
  tur sayısı
  Umdrehungszahl
  {sub} {f} 
  devir sayısı
  Artenzahl
  {sub} {f} 
  türlerin sayısı