Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Durchfallmittel
  {sub} {f} 
  med.
  ishal ilacı
  {sub} 

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Insektizid
  {sub} {n} 
  agr.
  böcek ilacı
  Insektenbekämpfungsmittel
  {sub} {n} 
  böcek ilacı
  Hausmittel
  {sub} {n} 
  ev ilacı
  Fungizid
  {sub} {n} 
  mantar ilacı
  Schlafmittel uyku ilacı
  Unkrautvernichter
  {sub} {m} 
  agr.
  zararlı ot ilacı
  Durchfall
  {sub} {m} 
  ishal
  Dünnschiss
  {sub} {m} 
  ugs.med.
  ishal
  Geschirrspülmittel
  {sub} {n} 
  bulaşık ilacı
  Pflanzenschutzmittel
  {sub} {n} 
  agr.
  bitki koruma ilacı
  Hustenmittel
  {sub} {n} 
  med.
  öksürük ilacı