Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Harnfluss
  {sub} {m} 
  idrar akışı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Wasserstrom
  {sub} {m} 
  su akışı
  Zeitströmung
  {sub} {f} 
  zaman akışı
  Lavastrom
  {sub} {m} 
  geol.
  lav akışı
  Hergänge olayların akışı
  Urinbeutel
  {sub} {m} 
  med.
  idrar torbası
  Wärmestrom
  {sub} {m} 
  ısı akışı
  Wärmefluss
  {sub} {m} 
  tech.
  ısı akışı
  Urinprobe
  {sub} {f} 
  med.
  idrar örneği
  Blase
  {sub} {f} 
  anat.
  idrar kesesi
  Harne idrar
  Harn idrar
  Urin
  {sub} {m} 
  idrar
  Pisse
  {sub} {f} 
  vulg.
  idrar
  Harnröhren idrar yolu
  Lichtstrom
  {sub} {m} 
  phys.
  ışık akısı
  Harnröhre idrar yolu
  Urinstreifen
  {sub} {m} 
  idrar stribi
  Harnwegsinfektion idrar yolu enfeksiyonu
  Harnwegsinfekt
  {sub} {m} 
  idrar yolu enfeksiyonu