Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  innerhalb
  intern
  innere
  {adj} 
  {adj} 
  innerlich

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Trank içki
  Trunk içim
  Umtrunk
  {sub} {m} 
  içki
  für için
  zu
  {prep} 
  için
  Trünke içim
  Schluck içki
  Getränk içki
  freimütig
  {adj} 
  içten
  offen
  {adj} 
  içten
  im içine
  hinein içine
  in içine
  hierunter
  {adv} 
  içine
  herzig
  {adj} 
  içten
  {adj} 
  herzlich
  {adj} 
  içten
  innig içten
  rein
  {adv} 
  içeri
  ehrlich içten
  trinken
  {vb} {vi} 
  içmek