Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Elfenbeinturm
  {sub} {m} 
  ius.
  hayâl dünyası

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Traumwelt
  {sub} {f} 
  hayal dünyası
  Pflanzenwelt
  {sub} {f} 
  biol.
  bitki dünyası
  Geschäftswelt
  {sub} {f} 
  iş dünyası
  Tierwelt
  {sub} {f} 
  zool.
  hayvan dünyası
  Geisterwelt
  {sub} {f} 
  ruhlar dünyası
  Morgenland
  {sub} {n} 
  şark dünyası
  Arbeitswelt
  {sub} {f} 
  iş dünyası
  Abendland
  {sub} {n} 
  batı dünyası
  Unterwelt
  {sub} {f} 
  yeraltı dünyası
  Erlebniswelt
  {sub} {f} 
  macera dünyası
  Berufswelt
  {sub} {f} 
  meslek dünyası
  Erfahrungswelt
  {sub} {f} 
  psych.
  deneyim dünyası
  Erwachsenenwelt
  {sub} {f} 
  yetişkin dünyası
  Ideenwelt
  {sub} {f} 
  fikirler dünyası
  Innenleben
  {sub} {n} 
  insanın iç dünyası
  Frauenwelt
  {sub} {f} 
  kadınların dünyası
  Phantasma
  {sub} {n} 
  hayal
  Traum
  {sub} {m} 
  hayal
  {sub} 
  Illusion hayal